Váš dodavatel
elektrické energie

545 223 982
Provozování lokálních distribučních soustav

Hlavním zaměřením společnosti je prodej a distribuce elektrické energie v rámci Provozování lokálních distribučních soustav

Služby:
  • Technická pomoc odběratelům při připojení k el. síti
  • Konzultace spojené s energetickou optimalizací odběrného místa
  • Zajištění havarijního servisu pro odběrná místa celé lokální distribuční soustavy

Dále našim zákazníkům můžeme nabídnout služby firem s několikaletými zkušenostmi v oblasti práv i v oblasti projekcí, montáží a revizí elektrických zařízení, se kterými spolupracujeme.

Aktuality

Přerušení dodávky el. energie LDS Šámalova

Vážení odběratelé, oznamujeme Vám, že dne 24.8.2024 bude v době od 8.00 hod do 14.00 hod přerušena dodávka el. energie v LDS Šámalova, Brno z důvodu pravidelné údržby, čištění a revize trafostanic VN/NN.

Ceník pro zákazníky kategorie C - podnikatelé rok 2024 - změna od 1.7.2024

Od 1.7.2024 dochází k úpravě ceníku dodávky elektřiny, nově byl na základě cenového rozhodnutí ERU doplněný poplatek za Elektroenergetické datové centrum. Aktuální ceník byl vložen do sekce "Ke stažení"

Nové obchodní podmínky

Do sekce "Ke stažení" byly vloženy nové Obchodní podmínky

Sídlo i korespondenční adresa na jednom místě

Nyní má společnost Erianta Energy, a.s. sídlo i korespondenční adresu na jednom místě na Střední ulici v Brně.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Erianta Energy, a.s.
Střední 4
602 00 Brno
IČ: 27731821

HAVARIJNÍ SERVIS

Elektroservis Švec
telefon: +420 606 674 426

telefon: +420 545 223 982
e-mail: